gallery/website titel def a

 

  • Remedial Teaching

De taken van een remedial teacher:

- door middel van toetsen, observaties en analyse nagaan met welke onderdelen van een vakgebied een leerling moeite heeft. Terug naar de basis, het kan dus ook zijn dat leerstof uit voorgaande jaren nog eens op duidelijke manier herhaald wordt. 

- instructie, hulpmiddelen, oefenwijzen en oefeningen aanreiken die passen bij de mogelijkheden, ontwikkelpunten, interesses en wensen van de leerling en die ook bij toekomstig leer-/maakwerk ingezet kunnen worden. Het geleerde komt vaak ook van pas bij andere vakgebieden.

- nakijken en analyseren van toetsen, daarbij instructie en oefening op maat zoeken en maken (vraagt veel voorbereidingstijd buiten de lesmomenten om).

 

De begeleider heeft hiervoor een opleiding gevolgd waarin theorie over leerproblemen gekoppeld wordt aan de praktijk. 

Een remedial teacher heeft dus geleerd hoe je kunt nagaan wat de specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen met leerproblemen zijn en hoe je daar het onderwijsaanbod het beste op af kunt stemmen.

De meeste remedial teachers hebben ook als leerkracht gewerkt (of nog).

 

Doelgroep: leerlingen die moeite hebben met een bepaald vakgebied of onderdelen daarvan. Dat kan het geval zijn bij leerproblemen (zoals dyslexie). Maar ook leerlingen zonder specifieke leerproblemen kunnen moeite hebben met een vak(onderdeel), niemand is tenslotte overal goed in. Vaak is het ook zo dat een leerling in een eerder stadium bepaalde lesstof wel beheerste, maar dat het onvoldoende geautomatiseerd is waardoor het zinvol is om die kennis en/of vaardigheden weer eens op een motiverende, effectieve manier opnieuw aangeleerd te krijgen. 

 

  • Bijles

De taken van de begeleider:

- Lesstof waar de leerling moeite mee heeft nogmaals herhalen. Op de manier zoals in de schoolmethode aangeboden is of op enigszins aangepaste wijze. De uitleg wordt dus herhaald en ingeoefend. 

- Meestal worden hierbij geen extra materialen gezocht of gemaakt. Ook omdat de inhoud van de les niet of nauwelijks voorbereid kan worden, maar meteen ingespeeld wordt op wat de leerling die dag of week als lesstof had.

 

Vaak zit de begeleider zelf nog op school en geeft bijles in een vakgebied waar hij of zij goed in is. Of de begeleider heeft in het onderwijs gewerkt (of nog) of veel interesse in een vak en er daarom voor gekozen om bijles te geven.

 

Doelgroep: leerlingen die behoefte hebben aan net wat meer instructietijd en/of oefentijd onder begeleiding. 

 

  • Huiswerkbegeleiding

De taken van de begeleider:

- ervoor zorgen dat leerlingen rustig hun leer-/maakwerk kunnen uitvoeren, door te zorgen voor een ruimte met weinig afleiding, leerlingen wijzen op rustig werken.

- aanmoedigen, stimuleren, complimenteren.

- tips geven, waar mogelijk hulp bij de opdrachten.

 

Meestal heeft de begeleider in het onderwijs gewerkt (of nog).

In hoeverre de begeleider naast het creëren en handhaven van een geschikte leeromgeving ook hulp en uitleg geeft, is o.a. afhankelijk van het aantal leerlingen in de huiswerkgroep, zijn of haar ervaring met de betreffende leerstof en zijn of haar eigen keuze. De begeleider bepaalt zelf in hoeverre hulp en uitleg ook bij zijn of haar begeleiding hoort.

 

Doelgroep: leerlingen die het thuis om een of andere reden lastig vinden om huiswerk te maken. 

 

Alle 3 zijn het zinvolle manieren van begeleiding voor leerlingen bij wie (voor een bepaald vak(onderdeel) en/of in een bepaalde periode) het klassikale aanbod en het huiswerk thuis niet voldoende is. Welke manier voor een leerling het meest geschikt is, is afhankelijk van de hulpvragen. Ook kan tijdens huiswerkbegeleiding blijken dat een leerling vaak met een bepaald onderdeel of vak vastloopt en dan kan het goed zijn om dat onderdeel wat gerichter aan te pakken in de vorm van r.t. of bijles. 

gallery/probleem-vaarigheid rt
gallery/krijtbord jip en janneke
gallery/huiswerk

Wat is Remedial Teaching?

Voor veel mensen zijn de termen huiswerkbegeleiding en bijles wat bekender dan de term remedial teaching (r.t.). 

Toch zijn hier wezenlijke verschillen tussen.

De voornaamste kenmerken per begeleidingssoort:

gallery/kinkinderelatie-question
gallery/gecertificeerd trainer trademark logo